خدا...

خداوندمی فرماید:

بنده ی من،من آنچنان به تو توجه میکنم که گویی توتنهابنده ی من هستی

ولی تو آن چنان ازمن غافلی که انگار هزاران خداداری...

/ 0 نظر / 6 بازدید