همراه اول...

همراه اول...

دیگر به دنبال همراه اول نیستم...

اول را همه همراه اند...

این روزها باید به دنبال همراه آخر گشت...

همراهی تا آخرین قدم...

/ 2 نظر / 6 بازدید
مسافر

با اجازه کپی کردم[گل]قشنگ بوذ

مسافر

خب حالا که اجازه نمیدید کپی نمیکنم[متفکر]