رفیق بامرام

سلامتیه رفیقی که چهار سال پای همه ی کج خولقیام وایسادو

منواز دلش ننداخت بیرون

سلامتی اون رفیقی که داشت جای خودشو تو زندگیم خالی میکردبه خاطره

بهتر زندگی کردن من

سلامنیه رفیقی که گفتم برو؛گفت نامردی رفتنش باتو باشه و

فراموش کردنت بامن،هر وقت تونستی برف و سیاه کنی کلاغ و سفید،

هر وقت تونستی آتش و ببوسی ودر آب نفس عمیق بکشی هروقت تونستی

اشک سنگ وخنده ی غموببینی، اون موقع من توروفراموش میکنم

سلامتیه اونی که گفتو من نفهمیدم دوستم داره

سلامتیه اونی که منو واسه خودم خواست نه درداش

سلامتیه اونی که آخره مرامه

جبران کنم رفیق...

.

تقدیم به اونی که اسمشو ازپایینه نامه ها خط میزد...

/ 3 نظر / 8 بازدید
ف

رفیقم بود رفیقای قدیم...کاش بعضیا یاد بگیرن[شوخی]

امیر

گوشی را بردار دلم دارد زنگ می‌زند از آهن نیست اما در هوای تو خیس از بارانی که می‌دانی از آسمان کجا باریده است دارد زنگ می‌زند گوش کن چگونه از همیشه بلندتر مانند طنین یک فریاد صدای زنگ پیچیده در اتاقت دلم دارد زنگ می‌زند گوشی را بردار .