امام زمان...

هر کجا سلطان بود، دورش سپاه و لشکر است

پس چرا سلطان خوبان بی سپاه و لشکر است

با خبر باشــید ای چشم انتظاران ظهــــور

بهترین سلطان عالم از همه تنهاتر است

"اللهــمـــ عــجل لولیــک الفــرج"

برای تعجیل در فرجش صلواتــــــــــ

/ 1 نظر / 7 بازدید