آسمان همیشه ابری نیست...

همیشه به یاد داشته باش:

دراوجی معین دیگرابری نیست...

اگرزندگیت ابریست،به این دلیل است که روحت آنقدر که باید بالا نرفته است...

مالکیت آسمان را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند....

/ 0 نظر / 6 بازدید