همه کسم...

یادت باشه وقتی واسه کسی، همه کس شدی

اون کس،بدون توخیلی بی کسه

یاواسه کسی همه کس نشو

یااگرشدی

به فکره بی کسی هاشم باش...

/ 0 نظر / 2 بازدید