# جملات_بزرگان

سه چیز...

سه چیز در زندگی پایدار نیست:رویاها،موفقیت ها،شانس سه چیز در دنیا قابل برگشت نیست:زمان، گفتار،موفقیت سه چیز زندگی انسان را خراب میکند:اعتیاد،غرور،عصبانیت سه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

سه چیزبرای زندگی

سه چیزوبااحتیاط برداریم:قدم،قلم،قسم  سه چیزروپاک نگه داریم:جسم،لباس،خیالات  سه چیزوبه کاربگیریم:عقل،همت،صبر   سه چیزوآلوده نکنیم:قلب،زبان،چشم  سه چیزوهیچگاه فراموش نکنیم:خدا،مرگ،دوست بامرام ازسه چیزپرهیزکنیم:گناه،افسوس،فریاد
/ 0 نظر / 7 بازدید