# خدایی

الهی...

الهی...خاطری خسته...دلی به تو بسته... دست از غیره تو شسته...درانتظار رحمتت نشسته...بدهی کریمی...ندهی حکیمی...مرخوانی شاکرم...میرانی صابرم...الهی!احوالم چنان است که میدانی....واعمالم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید

خدایی...

خدایا گفتم: خسته ام... گفتی:ازرحمت خدا ناامید نشوید... گفتم: کسی نمیدونه تودلم چی میگذره... گفتی:خداحائل است میان انسان و قلبش... گفتم:کسی روندارم ... گفتی:مااز رگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 0 بازدید