# دخترانه

آرومه آروم...

تودلت میگی.. دوباره نفسش گرفت.. میبینی هرچی محکم تر بغلم میکنی سرترمیشم.. میبینی دیگه نفس نمیکشم.. چشماتوبازمیکنی ومیبینی من مردم.. میدونی؟من میترسم خودمو بکشم.. ازسردشدن.. ازتنهایی مردن.. ازخون ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید